top of page
ค้นหา

เปิดหน่วยงานใหม่


เปิดหน่วยงานใหม่ Grand Mandarin Residence

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการของงานรักษาความปลอดภัย....

>>พนักงานได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของบริษัทฯดังนี้

1.การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

2.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3.การป้องกันตัว,การระงับเหตุ

4.กฎหมายเบื้องต้น

5.การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็นอาร์เอ็ม จำกัด

เราให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยโครงการและหน่วยงานต่างๆ และให้บริการด้านการจราจรในลานจอดรถ

บริษัทเราได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

สนใจติดต่อขอใบเสนอราคา

โทร : 083-441-9393

E-mail : info@nrmsecurity.com

Line ID :@nrmsecurity

โปรโมชั่นพิเศษ

ฟรีซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง/ปี

ประกันความเสียหายจากบริษัท 2 เท่าของค่าจ้าง/ครั้ง

หน่วยงาน 8 คนขึ้นไป กรมธรรม์ของประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (บริษัท ธนชำตโบรกเกอร์ จำกัด) ฟรี

เราสามารถจัดพนักงานตามงบประมาณของท่านได้

คลิกชมเว็ปไซต์ www.nrmsecurityservice.com

ติดตามข่าวสาร www.facebook.com/nrmguard

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page