top of page
ค้นหา

อบรมรวมแถวพนักงานประจำเดือน

อัปเดตเมื่อ 4 ม.ค. 2565


เข้ารวมแถวอบรมพนักงานหน่วยงาน

  • ชี้แจงเรื่องการทำงานตามนโยบายผู้ว่าจ้าง

  • แจ้งกฎระเบียบการลากิจและลาป่วย

  • แนะนำวิธีป้องกันไวรัสเบื้องต้น

  • แจกเจลแอลกอฮอลและหน้ากาก

  • ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าทำงาน

#รักษาความปลอดภัย#รปภ#ยาม#ความปลอดภัย#งานบริการ#นิติบุคคล#หมู่บ้าน#คอนโด#โรงงาน#สำนักงาน#กรรมการ#นิคมอุตสาหกรรม#บริษัท#กรุงเทพ#ชลบุรี#ระยอง#สมุทรปราการ#ปทุมธานี#อยุธยา#หางาน#security#NRM#หางานกรุงเทพมหานครปริมณฑล#ทีเดียวจบตอบครบเรื่องรปภ.

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page