top of page
ค้นหา

พนักงานใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2566


พนักงานใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ส.อ ศรายุทธ วงศ์ศรีทา

ตำแหน่ง สายตรวจปฎิบัติการ/เขต2

-Security Guarding Level 1

-Advanced Fire Fighting

เริ่มงานวันที่ 1/5/66


เนื่องด้วยทาง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น อาร์ เอ็ม จำกัด ได้มีการแต่งตั้งพนังงานเข้าปฏิบัติหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการประจำหน่วยงาน เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าจ้าง

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page